A A A

Ta hensyn til reinsdyr som kalver

Her er områder det ikke ønskes ferdsel i.

Reinsdyr - Terje Rakke

Foto: Terje Rakke/ www.Visitnorway.com

Nå er reinsdyrsnæringen godt i gang med flytting til kysten for kalving og sommerbeite. I år er det lite snø og mye barflekker. Reinsdyrene vil da benytte større områder og er da vanskeligere å oppdage når vi ferdes i fjellet. Bruk derfor kikkert. Som kjent er kalving en sårbar periode for reinsdyrene. Det er derfor viktig at vi ferdes aktsomt og henynsfult. Det skal lite forstyrrelse til før simla blir skremt og i verste fall forlater kalven.  Ved bruk av trekkhunder må det utvises særdeles stor forsiktighet. Områder med reinkalving bør unngås.  Kalvingen er i gang og varer til ca 1. juni.

Kalveområder i Altaområdet:

Beskades: Øst for veien fra Gargia ut mot Canyon og sørover til Luvddiidčohkka.

Gurpmotvuopmi: Fra Gurpmutvárri/Nállovárri og sørover mot Nuhpealáš.

Noaidi: Fjellområdet sør for Langfjorden mellom Bognelvdalen og Ullsvågdalen

Stifjell Vardfjell: Fjellområdet mellom Skillefjorddalen og Kviby- Liksebiđđinjávri.

Altnesfjellet: Fjellområdet mellom Djupvik- Svartskog-Russeluft

Sennalandet: Sør for E6 i Alta og Kvalsund kommune rundt Návggastat

Lerresfjord: Nord og øst for Fisketind i Kvalsund kommune

Stilla: Øst og vest for anleggsveien fra Stilla til Joatka.

 

 

 

 

 

Skjema