A A A

Syn og hørsel

h%C3%B8rsel

Vi bistår deg som på grunn av redusert hørsel og/eller syn, opplever praktiske og sosiale utfordringer i hverdagslivet. Avdelingen gir råd og veiledning på løsninger og/eller bistår med søknad på hørsels- og synstekniske hjelpemidler. 

Syn- og hørselskontaktene kan ikke bestille briller eller høreapparater, og selger heller ikke høreapparatbatterier. De kan bistå med informasjon om hvor du kan henvende deg for dette.

 

Synshjelpemidler

For kartlegging ift. synshjelpemiddel må du ha en bekreftelse fra øyelege på at du er svaksynt. Dersom du oppfyller kravet for rett til synshjelpemidler, kan dette søkes på hos Nav Hjelpemiddelsentral. Ta kontakt med avdelingen for veiledning. 


Hørselshjelpemidler

Høreapparat gir rett til hjelpemidler for hørselstap. Ved hørselstap uten høreapparat kan det også søkes på hørselshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral, ta kontakt med avdelingen for veiledning. 

For mer informasjon om høreapparat, se høreapparatjungelen.


Er du pårørende eller jobber med brukere med nedsatt hørsel? 
Se her for bruk og vedlikehold av høreapparater 
Se her for hvordan du kan møte mennesker med nedsatt hørsel 

Skjema