A A A

Sylvi Bellika takkes av veteranene!

Heder

Sylvi Bellika pensjonerer seg 5. januar 2019. I dag ble hun overrasket av Ordfører Monica Nielsen og Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) som i all hemmelighet hadde planlagt en overraskelse til henne. 

NVIO avd Alta ønsket å anerkjenne den jobben Sylvi har gjort for veteraner i Alta kommune, og tildelte henne NVIO sitt hederstegn i Bronse. Dette er den høyeste anerkjennelsen en kan få hos lokalavdelingene i NVIO.

Per Martin Ovesen i NVIO takket Sylvi for engasjementet hun har vist i veteransaker. Han trakk spesielt frem 8. mai arrangementet som Sylvi på vegne av Alta kommune har vært en primus motor for.

"NVIO avd Alta er takknemlig for jobben du har gjort ovenfor veteransaken og vi er helt siker på at jobben du har gjort vil videreføres i kommunen. Tusen takk for jobben du har gjort og lykke til som pensjonist, vi kommer til å savne deg." 

Om NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner - NVIO er en partipolitisk uavhengig og frivillig organisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner og deres pårørende, og er det største og eneste  landsomfattende veteranforbundet, med nærmere 10 000 medlemmer og 55 lokalforeninger over hele landet (2010).

Gjennom vårt Kameratstøttearbeid driver vi et omfattende, frivillig, forebyggende arbeid blant veteraner som sliter, ved siden av å arrangere medlemsmøter, og være en mest mulig profesjonell interesseorganisasjon for alle veteraner fra utenlandsoperasjoner, og deres pårørende. 

Alta kommune er igang med å utarbeide en veteranplan for å serve de som har hatt utenlands tjeneste. "Det er ikke tvil om at de gutta og jentene som har tjenestegjort sitter på meget god kompetanse. Mitt største ønske er at Alta kommune kan presentere sin veteranplan inn mai 2019."  sa Ovesen.

Nvio avdeling Alta har 81 aktive medlemmer, men antall personell som har tjenestegjort i utenlandske operasjoner er høyere. Ca 210 personer fra Alta har gjort tjeneste. 
Avd Alta har som målsetting å klare å nå flest mulig av dette personellet. NVIO avd Alta har til hovedoppgave å drive kameratstøtte arbeid både lokalt i Alta/Finnmark og nasjonalt.

Foreningen har tatt noen grep de siste årene og har startet lørdagskafe, og lunsj på onsdager. Disse arrangementene har vært brukt flittig og vi har konkludert med at det har vært en suksess. Videre har avd Alta et årlig arrangement med fiske i Altaelven. Der blir veteraner fra hele Norge, samt noen utenlandske veteraner invitert med etter søknad fra dem selv.

 

 

Skjema