A A A

Sykling i skiløypetraseene

IMG_1965_300x169

Terrengskader på grunn av mye vann i en del av skiløypetrasene

Det er veldig våt i skiløypetrasene nå på grunn av vårsmelting og tele i bakken, og på bakgrunn av dette blir det terrengskader når det sykles i traseene. Vi henstiller derfor folk til å ikke sykle i Bul-løypa ovenfor Øytun, Kaiskuru, Tverrelvdalen og Nerskogen før det er tørket opp her. Det er tørt i Komsa og på Sandfallet, og vi oppfordrer derfor folk til å sykle i disse traseene dersom de ønsker å sykle i skiløypetrasene.

Skjema