A A A

Sykle til skolen

bymiljo_150x100

Fra og med i dag er det opp til foreldrene å bestemme om eleven skal sykle til skolen.

Tidligere har sykling til skolen vært regulert i skolens ordensreglement. Kunnskapsdepartementet har 20. august 2015 fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven § 12-1. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.

Skjema