A A A

Sykle til jobben 2019, vi er best!

terrengsykling

Vi er best i landet.

I løpet av 9 uker denne våren fikk alle Altaværinger muligheten til å delta gratis i "Sykle til jobben" aksjonen. "Sykle til jobben" i Alta er et samarbeid mellom Troms og Finnmark bedriftsidrettskrets og Alta kommune.  Det var kommunenes ledelse ved ordførere og rådmann som avgjorde at kommunen skulle inngå denne avtalen. Alta kommune betalte for at alle i Alta skulle få delta gratis.

Responsen ble kjempegod! I Alta registrerte hele 773 personer seg. Fra å ha hatt kun 13 deltakere i denne kampanjen året før, var dette en utrolig økning. Antallet passerte også mange andre byer som Tromsø, Bodø, Drammen, bare for å nevne noen. Mange har selvsagt kommet over fra Sykkelbyen Alta sine årlige aksjoner, så grunnlaget var der. 

Prosentvis måling i forhold til innbyggertallet viser at Alta var best i landet!

Kampanjen gir poeng både for de som går og sykler, til og fra jobb, samt andre daglige aktiviteter.

Målt i gjennomsnitt pr deltaker har de med vanlig sykkel passert 12 mil pr deltaker i perioden, de med el-sykkel over 13 mil. I antall økter er det over 7500 sykkel-økter til og fra jobb, mens antallet gå-økter er over 2600.

Samarbeidet mellom Bedriftsidretten og Alta kommune gjennom "Sykle til jobben" har gitt økt hverdagaktivitet, slik helsemyndighetene anbefaler. 

Det viser seg også gjennom en brukerundersøkelse blant deltakerne, andelen som kjørte bil har gått ned under og etter perioden, mens sykkelandelen har gått tilsvarende opp. Dette er svært gledelig og viser at kampanjer kan bidra til å endre folks adferd.

Over 80 % av respondentene svarte at de synes det er bra, eller svært bra, sykkelforhold i Alta. Brukerne ønsker seg likefullt bedre drifting av sykkelarealene, som brøyting og kosting, generelt mer sykkelparkering overalt, en tydeligere skilting, samt tryggere og mykere overganger.

Sluttrapport fra "Sykle til jobben" Alta

 

Skjema