A A A

Sykle til jobb kampanje 2020

Rev sykle til jobb 2020

Nå triller vi i gang igjen.

Årets sykle til jobben kampanje er justert til 19 mai - 30 juni. 

Deltakelse er som i fjor helt gratis å være med på. Alta kommune har igjen valgt å dekke all utgift for deltakere i den web baserte versjonen. Dette gjelder alle som er bosatt i Alta kommune. 

Som sist vil ALL aktivitet telle - ikke bare til og fra jobben. Trim og trening kan selvsagt legges inn, men også hagearbeid/ snømåking, aktivt husarbeide m.m. vil kunne inngå. Du må ikke være tilknyttet en arbeidsplass eller skole for å delta - dette passer alle.

Man oppnår poeng pr dag. Å gå/ sykle til jobb gir et poeng, fra jobb ytterligere et poeng og så kan man oppnå et poeng ekstra for aktivitet utover dette. Maks poeng pr dag er 3. Det åpner for at alle har en like god mulighet til å oppnå en god score totalt sett.

Og vi har ambisjoner for våre innbyggere. I fjor ble vi nemlig Norges mest aktive kommune - til tross for at det var det første året Alta deltok. Målt mot innbyggertall var det soleklart best gjennom tidene i Norges eldste trimkampanje (46 år gammel). Ønsket vårt er derfor å klare å minimum matche fjorårets aktive deltakelse. 

Les mer om kampanjen og meld dere på her: https://www.sykletiljobben.no/p/52092/hjem

Det er tillatt å melde seg på både som et lag eller enkeltpersoner. 

I tiden frem til kampanjestart er det laget en før-kampanje. Den heter "Hjemme-gym-kampanje" og er en inspirasjon som kan brukes i anderledestiden vi er inne i. Da kan man samtidig bruke registreringen som en dagbok og se hvor mye man er i aktivitet enkelt via hjemmesiden evt appen som tilbys.

Vi håper på bredt engasjement i vår befolkning også denne gangen. I løpet av mai vil vi også dukke opp langs transportruter med kampanjer og heie ytterligere på deltakere.

For skolene i Alta vil Sykkelbyen Alta som vanlig ha sin egen sykle/ gå til skolen kampanje fra 4 mai og 6 uker fremover. 

 

Skjema