A A A

Sykkelsmart på Gakori skole

Scott+sub+aktiv

5 klassingene med trafikkanalyse over egen skolevei.

5 klassingene ved Gakori skole har deltatt i Ungt Entreprenørskaps "Sykkel Smart" prosjekt og resultatet ble presentert fredag 22 mars. Oppgaven bestod i å la elevene selv analysere sin egen skolevei og finne ut om der er punkter som bør bedres for å unngå ulykker eller øke trivselen på turen. Elevene må både lage et slagord til sin utfordring og presentere en løsning på "problemet" de har sett seg ut. I tillegg lage en fysisk modell som demonstrerer utfordringen de har sett på.

Gakori8.jpg

Nova, Andrea, Mia, Kenneth og Noel (guttene ikke til stede på bildet) hadde sett seg lei på mange skader og hull i veien for de gående og syklende. Deres fremtidsrette løsning er en robot som får melding om hvor hullene er - som så drar ut og fyller dem. Den fylles med grus som så slippes ned i hullene når roboten er fremme.

Gakori7.jpg

Denne gruppa hadde laget en kjempegod kopi av området mellom Coop Extra i Gakori og Ternesvingen som går like inntil skolen, her farget som blå bygning. Sonia, Ole, Vilde, Rasmus og Lotte er lei av at foreldre feilparkerer bilene sine her - og går med unger inn til skolen. Det medfører at det blir mange biler på et lite område, som igjen blokkerer vein for dem som sykler og går. Forslaget var å skilte området med parkering forbudt. Det ble påpekt at en annen løsning kan være å innføre Hjertesone (bilfri sone) som andre skoler i Alta allerede har fått - rundt området.

Gakori6.jpg

Ikke alle momenter var nødvendigivs relatert til trafikk. Mellom Bjørnemyra og sykkelveien må mange barn passere leilighetsbyggene innerst i veien. Her står det ofte en hund i et for langt bånd. Hunden oppleves som skummel for Aimine, Noora, Milla, Noah og Simon. De ønsker at noen voksne skal snakke med hundeeieren så den ikke løper etter unger som vil sykle forbi på veien, evt gjerde inn hunden i en hundegård.

Gakori5.jpg

Snarveier er vel og bra i Alta, men ofte mangler disse lys. Det oppstår da fare for at man kan treffe ting som skjuler seg i mørket, evt andre syklister eller dyr. Løsningen er å få satt opp lyspunkt også langs disse, mente Erlend, Silja, Julia, Lea og Leander.

 

Gakori4.jpg

Flere hadde problemstilling med hull i veien oppe. Både i Hjemmeluft og langs veien generelt er det for mange hull i asfalten. Løsningen er åpenbar, mente alle - fyll hullene igjen så ingen sykler neddi og skader seg. 

Gakori 3.jpg

Hull i veien skal fylles, men ikke av syklister, sa Joakim, Håkon, Herljar, Anna og Erica.

 

Gakori2.jpg

Adferden til flere bilister ble også trukket frem. Spesielt kryssing av E6 fra både Hjemmeluftområdet og Apanes ble påpekt som skumle. Flere biler kjører veldig fort og ofte stopper de heller ikke for barn i gangfeltet er opplevelsen til barna. Leah, Stella, Eskil, Sigrid og Lucas mente at skilt som får bilene til å kjøre saktere er et godt alternativ, enten ved redusert fartsgrense eller varsel om gangfelt. Det siste gjaldt spesielt Hjemmeluft hvor bilene ikke har god sikt rundt svingen.

 

Gakori 1.jpg

Frøya, Adriann, Emily, Mia og Tony hadde laget en flott kopi av Skogly området med svingen som kommer brått på biler - som så glemmer å stoppe for de myke trafikantene.

Ekstra stas var det at varaordfører Anita Haakegard Pedersen ogås var innom og fikk presentert alle prosjektene. Hun forklarte at hun kjente skoleveien godt i området da hun også hadde hatt sine barn gående på Gakori skole. Hun var imponert over det flotte engasjementet og bevissheten 5 klassingene kunne fremvise og understrekte at hun kom til å ta disse forslagene rett inn på ordførerens kontor og be om at dette må de se videre på sammen. 

Veier befares ofte av voksne sittende i biler. Når man kobler inn brukergruppene som ser verden blant annet fra en litt annen høyde og med annen ballast får man overraskende gode momenter man kan ta med seg, var vår erfaring etter dagen.

Skjema