A A A

Sykkelbyen Alta: Blir byløypa asfaltert?

LogoSykkelBy

Noen spør om vi lager motorvei i byløypa.

Noen har kontaktet oss om vi har begynt å asfaltere Byløypa. Det ser unektelig slik ut der Halde Industri AS kjører asfaltutlegger som legger svart "oljegrus" etter seg og det kjøres med vegvals over som komprimerer det hele. Synet bedrar deg litt likevel.

Det er vedtatt at Byløypa skal oppgraderes slik at vi også kan velge å sykle den om sommeren, likt som vi går på ski der om vinteren. En god helårs turløype. For å få best mulig forhold for alle er det valgt å justere bakken der det er nødvendig slik at vi får rett helling på vegflaten. Dette for at vann og nedbør renner vekk. Vann som blir liggende på vegen lager som kjent hull. Så legges et topplag med knust fjell som valses for å få en jevn og hard overflate. Knust fjell har bedre egenskaper til slik bruk enn vanlig veggrus. Den blir liggende lenger på stedet fordi den har mange mothaker. Dermed lar den seg ikke så lett renne vekk med smeltevann og nedbør.

Halde Industri har vært heldige å fått tak i frest asfalt, det vil si asfalt som er revet opp fra en tidligere veg. Dette stammer fra rullebanen på Andøya flystasjon - og er dermed meget rene masser. Asfalt er opprinnelig knust fjell, tilsatt ca 4-5 % tilsetningsstoffer som skal binde den sammen. Slik gjenbruk av asfaltmasser er en glimrende løsning for Byløypa - der det er avgjort at vi skal oppgradere. Ikke bare blir huller og gjørmepytter gjenfyllt - overflaten blir jevnere og bedre å ferdes på. Likevel vil den fjære noe mer enn vanlig varmlagt asfalt - som blir steinhard. I tillegg er det langt rimeligere å bruke frest asfalt enn ny asfalt. Resultatet blir også at dette kan holde lenger enn vanlig grusing - noe som vil si lenger intervaller før man trenger å gjøre noe på strekningen igjen.

Den sorte grusen blir altså ikke helt som asfalt - og over litt tid vil den også grånes noe mer enn i dag. At Halde Industri velger å legge den ut med en asfaltutlegger kan daglig leder Rune Thomassen forklare. " Av den enkle grunn at uansett hvor flink du er til å kjøre hjullaster for å legge ut masser vil det aldri bli så jevnt som en utlegger kan klare. Den stiller vi inn på nesten millimeteren - og kjører avgårde. Det blir rett sidefall på vegen med det samme - og sparer oss for mye tid underveis.

Arbeidene har strukket seg helt fra Gakori og noe ned langs BUL løypa, langs Kristianbakken i Bossekop, ved Bossekop kirke, langs hele Midtbakkveien, bortover Sandfallet (den nordligste trasèen) litt forbi Avinor sitt signalbygg, så ned Kirkegårdsbakken, videre ned mot Aronnesvegen og opp fra Kronstad til Kaiskuru. Flere steder vil det måtte settes opp bilsperringer da motorisert ferdsel desverre har økt i visse områder på grunn av det fine dekket.

At Sandfallet også har fått et slikt dekke på en av de mange trasèene skyldes at det er et ønske om å gjøre deler av den mest mulig universelt utformet. Dette etter ønske fra Funksjonshemmedes Felles Organisasjon i Alta. Arnfinn Sarilla som sitter i ledelsesappratet til Revmatikerforeningen i Finnmark bifaller arbeidet henrykt. De har lenge søkt om midler til en slik utbedring, men fått avslag fra ulike stiftelser. "Nå blir det fint mulig å parkere en bil f eks ved Alta rådhus og omså trille helt derfra med barnevogn eller rullestol - og godt forbi hoppbakken på Sandfallet nesten problemfritt" sier han. Det gjenstår enda ledeløsninger og belysning for å gjøre tiltaket fullt ut universellt - men dette er en kjempebra start. Sarilla har ikke sett avslutningen på arbeidet selv enda, men synes det høres veldig lovende ut.

Med bedrede grunnforhold kan det også bli enklere å legge skispor når vinteren kommer. Vi håper befolkningen og besøkende i Alta utnytter muligheten til å teste ut løypa selv og gjerne si sin mening til oss i Sykkelbyprosjektet.

For flere nyheter fra Sykkelbyen Alta, klikk her.

Skjema