A A A

Sykestua

Virksomhetsinformasjon

Sykestua utfører spesialisthelsetjenester innenfor flere områder. Sykestua har beredskapsfunksjoner, utfører behandling av ”enklere” medisinske tilstander, behandler akutte tilstander hos eldre, utfører rehabilitering samt terminalbehandling og pleie. Sykestua handterer pasienter som innlegges øyeblikkelig eller elektivt fra hjemmet, pasienter som overføres fra sykehus eller som skal innlegges sykehus og som handteres på sykestua i påvente av forsvarlig transport. 

Avdelingen har egen enhet for dialyse.

Sykestua har 9 sykestueplasser og 4 korttidsplasser. Døgnpris på korttidsplasser er kr.160,. 
Søknader og vedtak for korttidsplasser behandles av Omsorgsavdelingen.

Kontaktinformasjon

Adresse:  Markvn 29-31 9510 ALTA

Sykestua 78 45 54 90
Dialyse 78 45 55 44

Avdelingsleder: Tone Mauseth
E-post: tmau@alta.kommune.no

Mer om Sykestua