A A A
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du behøver ikke å søke om å få svangerskapskontroll. Du kan henvende deg til Fødestua i Alta for å bestille time. Det gjøres på telefon 78 94 70 50.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
   

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fødestua
  Telefon:78 94 70 50
  Postadresse:Markveien 29-31
  Besøksadresse:Alta Helsesenter Markveien 29-31
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-31