A A A

Suppleringsvalg av meddommere - til offentlig ettersyn

I formannskapets møte 07. november 2018 ble det foreslått kandidater som meddommere til Alta tingrett for perioden 01. januar 2017 til 31 desember 2020.

Forslaget ligger ute til alminnelig ettersyn i to uker før kommunestyret foretar endelig valg, jfr domsolloven §68. Forslaget og listen over kandidater ligger til offentlig ettersyn på Servicesenteret på Alta rådhus. 

Enhver som har noe å innvende mot forslaget må melde det til Alta kommune innen fredag 16. november 2018.  Melding sendes Alta kommune, Politisk sekretariat,
med adresse: postmottak@alta.kommune.no eller til Postboks 1403, 9506 Alta.

Skjema