A A A

Strøing langs gang- og sykkelveier

gang-og-sykkelvei

Det kommer jevnlig opp spørsmål angående strøing av gang- og sykkelveier, og om det er mulig å strø bare halve gang- og sykkelveien.

Dette for at det også skal være mulig å ferdes med spark.

 

Alta kommune har ansvar for brøyting og strøing av gang- og sykkelveier langs kommunale veier samt noen fylkesveier. Statens vegvesen har ansvar for gang- og sykkelveier langs E6 og resten av fylkesveiene.

Gang- og sykkelveiene er tilpasset både gående, syklende og de som ferdes med spark.

Vi som drifter gang- og sykkelveiene må ta hensyn til alle disse brukerne.

Når det er blank isholke og skiftende vær hvor det legger seg snø oppe på isen er det ikke hyggelig å være gående eller syklende, hvis gang- og sykkelveien er strødd bare halve bredden. Det er vanskelig å se hvor det er strødd og det kan dermed oppstå farlige situasjoner. Dette er hovedårsaken til at det ikke strøes bare halve gang- og sykkelveien.

Så lenge det er godt vinterføre så strør vi ikke gang- og sykkelveier, og det er da mulig å bruke spark. Dette avhenger veldig av vær og vind men normalt så strøs det ikke gjennom store deler av vinteren på gang- og sykkelveiene.

Kommunalteknikk

Skjema