A A A

Streiken er avsluttet

Streik

Fredag 4. juni avsluttet regjeringen streiken ved bruk av tvungen lønnsnemnd. 

 

Oppvekst og kultur

Skole

Følgende skoler holder stenge eller holde delvis strengt fra onsdag 2. juni

 • Sandfallet ungdomsskole
 • Alta ungdomsskole
 • Talvik oppvekssenter, skole
 • Tverrelvdalen skole

Komsa skole og Alta ungdomsskole gir tilbud for elever med særskilte behov.

SFO

Følgende skoler tilbyr tilsynsordning på SFO for elever som har SFO-tilbud i dag:

 • Elvebakken og Bossekop skole 07.30 - 16.15
 • Tverrelvdalen skole 07.30 - 16.30
 • Gakori skole 07.30 - 16.30
 • Talvik skole 07.00 - 16.00
 • Komsa skole tilbyr SFO før og etter skoletid.

Nærmere opplysninger vil foreldre og foresatte få fra sin skole/barnehage.

Barnehage

Følgende barnehager må stenge eller delvis stenge fra onsdag 2. juni:

 • Aronnes barnehage
 • Talvik oppvekssenter, barnehage
 • Sentrum barnehage

Bibliotek

Alle ansatte er i streik og biblioteket er stengt så lenge streiken pågår.

Les mer om streiken her

Helse og sosial

Generelt

Fire fra administrasjonen er tatt ut i streik. Saksbehandling og søknader om tjenester som støttekontakt, praktisk bistand og lignende vil kunne bli forsinket så lenge streiken pågår.

Vaksinasjon

Noen doser kan bli utsatt som følge av streik, men disse blir satt opp påfølgende uke. 

Legevakt/legekontor

Driver med mindre bemanning enn vanlig, da flere sykepleiere er tatt ut i streik. I ukedagene drives legevakta med helgebemanning, dvs.  tre sykepleiere på vakt mens det skal være fire. Kan føre til forsinkelser og utsettelser, også på legekontorene.

Hjemmetjenester

Driver med mindre bemanning, det vil si helgebemanning også i ukedagene. Mange tjenester som ikke er direkte knyttet opp mot liv og helse (dusjing og lignende) vil bli utsatt så lenge streiken pågår. 

Ergo- fysioterapitjenesten

Her er i praksis alle behandlere i streik. Alle timer blir avlyst så lenge streiken pågår.

NAV

Fire saksbehandlere er ute i streik. Det må forventes lengre saksbehandlingstid på søknader, men vedtak om nødhjelp vil bli prioritert. 

Sykehjem/omsorgsboliger

Flere sykepleiere er i streik på mange avdelinger, og noen oppgaver kan bli utsatt som følge av dette. 

Tidligere oppdateringer

4. juni:

Da streiken ble trappet opp onsdag fikk det også konsekvenser for flere av våre virksomheter. Biblioteket er stengt, helsestasjon for barn og for unge drifter med redusert bemanning.

Unio har varslet opptrapping av streiken fra 8. juni. Da tas ytterligere 80 medlemmer av Unio ut i Alta; 73 fra Utdanningsforbundet, seks fra Norsk Sykepleierforbund og en fra Norsk Fysioterapiforbund. Da vil totalt 388 personer tilknyttet Unio være i streik.

1. juni:

2. juni er det varslet at streiken trappes opp. Det får konsekvenser for flere skoler og barnehager i Alta. I tillegg til de fire skolene som stengte 27. mai, vil følgende skoler og barnehager stenge eller holde delvis strengt fra onsdag:

 • Sandfallet ungdomsskole
 • Alta ungdomsskole
 • Talvik oppvekssenter, skole
 • Tverrelvdalen skole

Følgende barnehager må stenge eller delvis stenge fra onsdag:

 • Aronnes barnehage
 • Talvik oppvekssenter, barnehage
 • Sentrum barnehage

Komsa skole og Alta ungdomsskole gir tilbud for elever med særskilte behov.

Følgende skoler tilbyr tilsynsordning på SFO for elever som har SFO-tilbud i dag:

 • Elvebakken og Bossekop skole 07.30 - 16.15
 • Tverrelvdalen skole 07.30 - 16.30
 • Gakori skole 07.30 - 16.30
 • Talvik skole 07.00 - 16.00
 • Komsa skole tilbyr SFO før og etter skoletid.

Nærmere opplysninger vil foreldre og foresatte få fra sin skole/barnehage.

27. mai

Elever med særskilt behov, tilknyttet de stengte skolen, får tilsyn, og basen på Komsa skole har ordinær åpningstid.

SFO er åpen for de som har tilbud i dag, før og etter skoletid.

Nærmere opplysninger vil foreldre få direkte fra skolene.

Skjema