A A A

Streik i Alta kommune

ALTA_300
Natt til torsdag oppsto det brudd i forhandlingene i hovedtariffoppgjøret – og streik i kommunal sektor er et faktum. Oppdatert med info om grendehusdelen på Kaiskuru nærmiljøsenter.

Les KS pressemelding for nærmere informasjon.

Fagforbundet har i fase en av streiken, forhåndsvarslet om at 139 medlemmer som arbeider i Alta kommune, tas ut i streik fra torsdag morgen klokken 07.00. I hovedsak inneholder listen ansatte som arbeider administrativt, med renhold og vaktmestertjenester eller innen drift og utbygging, men enkelte ansatte har oppgaver i helsesektoren eller felles støtte. Alta kommune søker fritak fra streik for ansatte som eventuelt vurderes til å inneha ulike kritiske funksjoner, slik at det ikke skal oppstå fare for liv og helse på grunn av streiken.
 
Klokken 15:00 24.mai fikk arbeidsgiver forhåndsvarsel om ytterligere opptrapping av streik. Det meldes plassfratredelse fra Fagforbundet fra klokken 07:00 tirsdag 29.mai, for 116 ansatte i skole/sfo/barnehager, 2 innen helse og 2 innen drift og utbygging. Arbeidsgiver vil snarest utrede konsekvensene av dette.
 
Alta kommune vil gjøre det som er mulig for å opprettholde tilbudet til innbyggerne under streiken. Vi har forståelse for at man kan oppleve frustrasjon der tjenestetilbud rammes, men minner samtidig at dette er fullt lovlig og en del av avtalte virkemidler mellom partene i arbeidslivet. Alta kommune kan ikke omdisponere personell til å utføre streikerammet arbeid.
 
Innbyggere og brukere vil få løpende informasjon om konsekvenser av streiken her på våre nettsider. I tillegg vil vi, så langt dette er mulig, forsøke å gi direkte informasjon til innbyggere som er mottakere av våre tjenester.
 
Ta gjerne kontakt med den kommunale virksomheten/enheten du får tjenester fra så snart som mulig, om du er usikker eller behøver informasjon. Ledelsen ved aktuell virksomhet/enhet vil ha eller skaffe informasjon om eventuelle konsekvenser av streiken, i tillegg til det som løpende oppdateres på denne nettsiden.
 
Streikekomiteen for Alta kommune består av:
 
-         Fungerende rådmann Målfrid Kristoffersen (ass.rådmann)
-         Personalsjef Robin Rasmussen
-         Kommunalleder Drift og Utbygging Bengt Fjellheim
-         Rådmann Bjørn-Atle Hansen (på tjenestereise p.t.)
 
Riksmedia og kommunesektorens organisasjon dekker løpende utviklingen.
 
Les mer på www.nrk.no eller www.ks.no .
 
 

Skjema