A A A

Strandrydding i Finnmark

Strand

Er det en strand i nærheten av deg som trenger opprydding?

Finnmark friluftsråd har søkt Miljødirektoratet om midler til strandrydding, som kan deles ut til prosjekt rundt om i kommunene i Finnmark. Blant annet kan organisasjoner og skoler søke til lokale prosjekter.

Søknad om tilskudd til strandrydding sendes som e-post til post@perletur.no innen fredag 15. mars.

Det er en fordel om det i søknaden oppgis så mye opplysninger som mulig om hvor det skal ryddes, når ryddingen er planlagt gjennomført og omtrent hvor mange personer som ventes å delta i arbeidet.

Ta gjerne kontakt med Finnmark friluftsråd post@perletur.no hvis det er spørsmål.

 

Skjema