A A A

Storvannet Kvenvik

storvannet

Enkel adkomst på skogsbilvei for gående og syklister. 

Populært område for skoleklasser.

Området er pr dags dato lite tilrettelagt.

Skjema