A A A

Stor skøyteglede i Sentrum barnehage

skøyteglede

Barna har kost seg på isen i vinter og de har bidratt til både vanning og snømåking på den nye skøytebanen, som i stor grad er blitt til gjennom foreldredugnad. Foreldre har stilt opp flere ettermiddager i løpet av høsten for å få banen realisert.

I tillegg til skøyteaktiviteter, har barn og voksne malt opp to curlingbaner som de har brukt i forbindelse med akekonkurranser.

«Vi er veldig glad og stolt av ball-/ isbingen vår og opplever at vi har fått økt fysisk aktivitet i barnehagen gjennom hele året», sier styrer Anita Arild Thomassen i Sentrum barnehage.

En spennende læringskurve for mange av barna som har lært seg å gå på skøyter på den nye banen i løpet av vinteren.

Et godt samarbeid mellom kommunale virksomheter og foreldre som har gitt resultater.

Skøyteglede

Skjema