A A A

Stor satsing på merking av turløyper i Finnmark

Famile
I et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene i Nord-Norge og FeFo er det i et spleiselag stilt 1,2 millioner kroner tilgjengelig i 2013 til merking og skilting av eksisterende turstier og turveier i Finnmark.
Søk om penger til merking og gradering av turløyper i Finnmark
Penger til eksisterende løyper i nærheten av bo- og tettstedsområder blir prioritert i 2013.
Du finner også Søknadsskjema og info på: http://www.ffk.no/fintur/
​Søknaden sendes til e-post: fintur@ffk.no innen 19.april 2013
​Se pressemelding 14. mars 2013: Stor satsing på merking av turløyper i Finnmark
Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Initiativtakerne ønsker å skape økt trivsel, økt hverdagsaktivitet, økt helsegevinst og gjøre Finnmark mer attraktiv. Godt merkede løyper er tenkt å komme både lokalbefolkning og turister til gode.
 
Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner, destinasjoner og enkeltaktører kan søke til lokale prosjekter.
 
Hva regnes som turløype?
Det legges opp til merking og gradering av løyper i et vidt perspektiv:
 • Vandring
 • Sykling
 • Ski (langrenn og tur/topptur)
 • Padling (startpunktskilt/informasjon)
Krav til søker/søknad
 • Nasjonal standard for merking og gradering av turløyper skal benyttes
 • Det skal være et lokalt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, reiselivet, kommune og grunneier
 • 50 % egeninnsats i form av dugnad og/eller egne midler
 • Plan for drift og vedlikehold av turløypene
 • Plan for informasjon og tiltak for økt bruk av turløypa
 • Plan for markedsføring av løypa (for eksempel gjennom omtale i lokalavis og informasjon på egne nettsider)
 • Etablere et system for å dokumentere bruken av løypa ved «besøksbok», turpostkasse, klippekort, telleverk eller liknende
 • Det skal lages en turbeskrivelse med bilder og GPS-tracking av løypa som skal legges på www.godtur.no
Hva kan det søkes støtte til?
 • Innkjøp av infotavler og standardiserte skilt (Gjensidigestiftelsen)
 • Innholdsproduksjon og 50 % den fysiske jobben med merking (Finnmark fylkeskommune og FeFo)
 • Den fysiske jobben med merking av løypene (Frivillig sektor)

Skjema