A A A

Støttetiltak

Alta kommune tilbyr ulike støttetiltak til barn og familier både uten at det er hjemlet i lov og etter ulike lovverk.

Se Tiltaksvifta i dokumenter under om du lurer på om kommunen har tiltak du kan ha behov for.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema