A A A

Støttekontakter og private avlaster

to figurer

Alta kommune har behov for både støttekontakter og private avlaster.

Privat avlaster

Alta kommune ved virksomhet for tilrettelagte tjenester, har tidvis behov for private avlaster.Hovedsakelig for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Som regel en helg i måneden (fredag til mandag) men dette varierer.

Som privat avlaster inngår du en arbeidsavtale med Alta kommune for en periode og gir avlastningen i ditt hjem.

Du vil få oppfølging og veiledning fra kommunen.

Politiattest og underskrevet taushetsplikt må leveres før en eventuell oppstart.

For mer informasjon, ring Servicekontoret Helse og sosial på tlf nr 78 45 54 31

Støttekontakt

Har du noen timer ledig i uken? Og kan ta et oppdrag som støttekontakt? Da vil vi gjerne høre fra deg! Alta kommune har et stort behov for støttekontakter i ulike aldersgrupper.

Som støttekontakt skal du bidra til at andre mennesker med ulike funksjonsnedsettelse, får en aktiv og meningsfull fritid. Du vil få veiledning og oppfølging fra kommunen.

Politiattest og underskrevet taushetsplikt må leveres før en eventuell oppstart.

For mer informasjon, ring Servicekontoret Helse og sosial på tlf nr 78 45 54 31

 

Skjema