A A A

Støtte til tilpasning og utbedring av bolig

Hjelpe eldre

2. gangs kunngjøring

Har du behov for å bygge om boligen slik at du kan bli boende hjemme lenger? Da kan du søke kommunen om penger.

Tilskuddet tildeles enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig, det skal vektlegges at tilpasningsbehovet er av varig karakter. Tilskuddet kan gis til tilpasning av egen eller leid bolig. Tilskuddet skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne skal få tilrettelagt bolig, bedre tilgjengeligheten og at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne bo hjemme. Eksempler på dette er fjerning av dørterskler, innsetting av dusjkabinett, spesialinnredning i kjøkken. Familier med barn med funksjonsnedsettelse og eldre er høyt prioritert.

Tilskuddet gis ikke til generell oppussing/utbedring. Jfr. Husbankens nettsider vedrørende tilskudd til tilpasning.

Gå til søknadsskjema

Søknad sendes til:

Alta kommune, Lån og tilskudd, Postboks 1403, 9506 Alta

Søknad må vedlegges ergoterapirapport og kostnadsoverslag, selvangivelse for 2013, samt inntektsdokumentasjon. Søknader som ikke inneholder dette vil bli returnert.

Ny søknadsfrist: 31. august 2014

Skjema