A A A

Støtte til lag og foreninger, arrangement og festivaler i Alta. 1. november er viktig!

Samejente+danser

Vi søker kandidater til Ildsjelpris, Kulturstipend og Kulturpris samt:

Under forutsetting av at budsjett for 2018 ligner på foregående år har vi diverse støtteordninger til idrett og kultur i Alta.

Spillemidler  

Lag og foreninger som skal søke om spillemidler til idrettsanlegg må ta kontakt med Alta kommune, kulturvirksomheten.

Idrettsarrangement i 2018

Alta kommune har ca. kr 100 000,- å tildele idrettsarrangement for 2018. Pengene er i hovedsak forbeholdt arrangement rettet mot barn og unge. Mer info og søknadsskjema

Festivaler 2018

Alta kommune har ca.  kr 100 000,- å tildele festivaler for 2018. Pengene er i hovedsak forbeholdt arrangement rettet mot barn og unge.  Mer info og søknadsskjema

Støtte til grendehus 2018

Alta kommune har ca. kr 125 000,- å tildele til vedlikehold og drift av grendehus for 2018. Pengene er i hovedsak forbeholdt de grendehus som ligger der det ikke lengre er skole i drift.  Mer info og søknadsskjema

Ildsjelpris

Hvert år kan Alta kommune tildele en ildsjelpris til noen som har gjort noe ekstraordinært for lag, foreninger eller andre i Alta.  Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til:  postmottak@alta.kommune.no.

Kulturstipend Hvert år tildeler Alta kommune et kulturstipend til en enkeltperson eller gruppe av personer i Alta som viser stort talent og vilje. Søknad om kulturstipend med begrunnelse sendes til postmottak@alta.kommune.no

Kulturpris

Alta kommune kan hvert år tildele kulturprisen til en person eller gruppe personer fra Alta som foregående år har utmerket seg og gjort en ekstraordinær innsats for kulturlivet i Alta.  Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til: postmottak@alta.kommune.no

Reisetilskudd individuelle idrettsutøvere.

Alta kommune tildeler reisetilskudd for idrettsutøvere som konkurrerer nasjonalt.

Vi minner også på at Alta kommune abbonerer på www.tilskuddsportalen.no. Her finnes oversikt over alle støtteordninger lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dersom du har behov for nærmere informasjon om de enkelte tilskuddsordninger, ta kontakt med kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen e-post thrm@alta.kommune.no

Skjema