A A A

Vedrørende stillingsbank - melding om overtallig/søknad på ledig stilling

Info

For deg som er overtallig

Vi har laget et nytt system for registrering av overtallige. Dere skal registrere dere i rekrutteringsprogrammet WebCruiter, under "stilling - jeg er overtallig".

Her fyller du ut din egen CV med oversikt over utdanning og praksis, samt hvilke stillinger som kan være aktuelle for deg som er overtallig. Utfra dette vil det bli foretatt en vurdering jf. fortrinnsretten hos den enkelte.


Registrer deg her

 

 

 

Skjema