A A A

Stiftelsen utleieboliger

Virksomhetsinformasjon

Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) er en selvstendig institusjon som er opprettet av Alta kommune og har som formål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie. UBA er en del av kommunens service med hensyn til boliger og har et særlig ansvar for å skaffe boliger til nødvendige formål vedtatt av Alta kommune eller hjemlet i lovpålagte oppgaver.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta

Tlf: 78 44 33 66

Leder: Kjell Iver Suhr
Mail: kjell.iver@uba.no

Mer om Stiftelsen utleieboliger