A A A

STENGING AV VEIER UNDER ARCTIC RACE OF NORWAY 2014

Veisperring

Veiene der sykkelrittet passerer, stenges for trafikk senest én time før rytterne er antatt å passere. For strekninger med få eller begrensede omkjøringsmuligheter, skjer stengningene betydelig tidligere, særlig der trafikken går i retning mot syklistene. Stengningstidspunktene nedenfor er veiledende klokkeslett. Generelt gjelder at veier åpnes etter at politiets sluttbil har passert.

1. ETAPPE – torsdag 14. august 1)
 •  Hammerfest sentrum: Sperringer fra kl. 07.00.
 •  Hammerfest – Leirvikhøgda: Begrenset framkommelighet fra morgenen av. Stengt mellom kl. 11.00 – kl. 13.15
 •  Leirvikhøgda – Kvalsund skole: Stengt mellom kl. 11:30 – kl. 13.45
 •  Kvalsund Skole – Skaidi: Stengt mellom kl. 12:00 – kl.14.30
 •  Skaidi – Olderfjord: Stengt mellom kl 13:00 – kl. 15.00
 •  Olderfjord – Lagunkrysset: Stengt mellom kl. 13:30 – kl. 17.30
 •  Fra kl. 13.30 tas all trafikk forbi Repvåg-krysset i sydlig retning ut på Repvåg. Bilene må vente til rittet har passert.
 •  Lagunkrysset – Nordkapp: kl. 15:30 – kl. 18.00

Det legges til rette for parkering langs løypa fra Skarsvågkrysset til Nordkapp der dette er mulig.
Når parkeringen er full, stenges trafikken mellom Skarsvågkrysset og Nordkapp. Skyttelbusser transporterrer publikum til og fra Nordkapp. Sykkel er et strålende alternativ.

2. ETAPPE – fredag 15. august
 •  Honningsvåg sentrum: Stengt fra kl. 07.00 – kl. 13.15. Begrensede omkjøringsmuligheter inntil kl. 11.00.
 •  Strekningen Lagunkrysset – Olderfjord: Stenges mellom kl. 11:45 – kl. 15.30
 •  Strekningen Olderfjord – Skaidi: Stengt mellom kl. 14:00 – kl. 16.15
 •  Strekningen Skaidi – Bjørnlia: Stengt mellom kl. 14:30 – kl. 17.00
 •  Lerresfjordveien RV 883/E6: Stengt mellom kl. 16.00 – kl. 17.30
 •  Strekningen Alta sentrum – Lerresfjordveien RV883/E6: Stengt mellom kl. 16:00 – kl. 18.15
 •  Alta sentrum: Bjørn Wirkolasvei v/AMFI Markveien: Stengt mellom kl. 10.00 – kl. 16.00
 •  For gjennomkjøring ved rundkjøring Aronesveien: Stengt mellom kl. 16.30 – kl. 17.30. Utkjøring i tidsrommet skjer via Markveien.
 •  Løkkeveien: Stengt fra fredag kl. 07.00 t.o.m lørdag kl. 15.00
3. ETAPPE – lørdag 16. august
 •  Alta sentrum: Løkkeveien stengt fra fredag kl. 07:00 t.o.m. lørdag kl. 15.00
 •  Fra Løkkeveien gjennom sentrum nordover langs E6 (Altaveien): Stengt mellom kl. 10.30 – kl. 12.15
 •  Bossekoppveien – Strandveien til Kautokeinokrysset: Stengt mellom kl. 10.30 – kl. 12.30
 •  Bossekoppkrysset – Kvenvikmoen: Steng mellom kl. 10.30 – kl. 13.00
 •  Kvenvikmoen – Kåfjord: Stengt mellom kl. 10.30 – kl. 13.00
 •  Kåfjord – Talvik: Stengt mellom kl. 10.30 – kl. 13.30
 •  Talvik – Toften: Stengt mellom kl. 11.30 – kl. 14.00
 •  Toften – Bognelvdalen: Stengt mellom kl. 12.00 – kl. 14.45
 •  Bognelvdalen – Alteidet: Stengt mellom kl. 12.30 – kl. 15.00
 •  Alteidet – Kvænangsfjellet: Stengt mellom kl. 13.00 – kl. 16.15
4. ETAPPE – søndag 17. august 2)
 •  Trasé sør på Tromsøya vil være stengt fra kl. 08.30 til nærmere kl. 18.00
 •  Langnesveien/Kvaløyvegen – Eide Handel: Stengt mellom kl. 12.15 – kl. 17.20
 •  Eide Handel – Sandneshavn/ Brensholmveien: Stengt mellom kl. 12.30 – kl. 15.45
 •  Sandneshamn/Brensholmveien – rundkjøring Ryaforbindelsen: Stengt mellom kl. 13.30 – kl. 16.45
 •  Rundkjøring Ryaforbindelsen – Eide Handel: Stengt mellom kl. 14.15 – kl. 17.00
 •  Ryaforbindelsen åpnes kl. 16.45
 •  Sandnessundbrua holdes åpen for buss i rute mellom kl. 14.30 og kl. 15.30


1) Området ved Rådhusplassen/Sjøgata vil også være avsperret onsdag 13. August fra kl 08.00
2) Merk at det vil være trafikkbegrensninger på Tromsøya i forbindelse med sykkelarrangementer også lørdag 16. august, se egen informasjon om dette.

Skjema