A A A
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må søke elektronisk. Bruk lenken nedenfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

  Skjema


  Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

  Vedlegg

  • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
  • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
  • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
  • Kopi av gyldig legitimasjon

  Søknadsfrist


 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Lån og tilskudd
  Telefon:78455000
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
  Besøksadresse:Sandfallveien 1

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Lån og tilskudd
  Telefon:78455000
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
  Besøksadresse:Sandfallveien 1
  Åpningstid:Man - Fre 08.00 - 16.00
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2018-01-01