A A A

Startlån 2021 i Alta kommune

hus_klosser

Nytt år og nye muligheter

Da er vi snart i gang med behandling av nye startlånssøknader.  Vi hadde stor pågang i 2020 og vi regner med det samme i år.

Alta kommune lånte tilsammen kr. 70 millioner fra Husbanken i 2020 til videre utlån for våre kunder.

Alta kommune innvilget tilskudd til etablering og tilpasning på til sammen kr. 1 588 000,- i 2020

I 2021 låner Alta kommune kr. 60 millioner fra Husbanken til videre utlån. Tilskudd til etablering og tilpasning er en behovsprøvd ordning og gis i sammenheng med startlån eller til tilpasning etter økonomisk behovsprøving. Årets totale tilskuddsramme er på kr. 1 631 000,-

Låneutvalget vil normalt ha møter hver 14. dag og første møte vil være 27. januar.

Du kan søke her: https://www.husbanken.no/person/

Alle må søke elektronisk. Systemet er også lagt opp for de som har verger og ikke kan søke selv, ta kontakt med boligservicekontoret hvis du har spørsmål.

Retningslinjer Startlån

Retningslinjer Etablering

Retningslinjer Tilpasning

 

Skjema