A A A
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

  Se
  friskolelova § 3-5
  opplæringslova § 2-8 og § 3-12
  forskrift til opplæringslova kapittel 5 

  Lover

  Forvaltningsloven
  Friskolelova
  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Grunnskolene
  Epost:rikke.raknes@alta.kommune.no
  Postadresse:Markveien 26, 9510 Alta
  Besøksadresse:Markveien 26, 9510 Alta
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31