A A A

Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Målgruppe

Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole

aaa
Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se
friskolelova § 3-5
opplæringslova § 2-8 og § 3-12
forskrift til opplæringslova kapittel 5 

Lover

Forvaltningsloven
Friskolelova
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Grunnskolene
Epost:rikke.raknes@alta.kommune.no
Postadresse:Markveien 26, 9510 Alta
Besøksadresse:Markveien 26, 9510 Alta
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31