A A A

Språkopplæring

Alta kommune tilbyr opplæring i/på nordsamisk som første- og andrespråk og på finsk/kvensk som andrespråk.

Nordsamisk

Alle skoler i Alta kommune tilbyr opplæring i nordsamisk som første- og andrespråk. Tilbudet gjelder for både grunnskolen og videregående skole.

For mer informasjon og påmelding til tilbudet kontakt den aktuelle skolen.

Opplæring på nordsamisk for 1 - 7 trinn ved Komsa skole og for 8 - 10 trinn ved Alta Ungdomsskole

Informasjonsbrosjyre samiskklassen Komsa skole

Infoskriv foresatte søknad om samiskopplæring

Informasjonshefte samiskopplæring på samisk - ungdomstrinnet

 

Finsk/Kvensk

Opplæringslovens § 2-7 slår fast at elever i Finnmark og Troms kan velge finsk/kvensk som 2. språk. Timer til finsk/kvensk som 2. språk er ennå ikke endelig fastsatt, men 1.- 7. årstrinn skal ha et samlet timetall som tilsvarer ca. 3 timer pr. uke.

Infoskriv foresatte søknad om finsk/kvensk

 

Ytterligere informasjon

Spørsmål om undervisning i/på samisk kan rettes til Alta kommune v/ skolefagligansvarlig Tove Kristensen Knudsen 97981727 eller epost tokn@alta.kommune.no 

 

 

Skjema