A A A

Hva er folkehelsestatus i Alta?

Du finner over 100 ulike indikatorer i oversiktsdokumentet vårt på alt som omhandler befolkningsutvikling, miljø, oppvekstforhold, sykdommer, osv.

Se fanen "Dokumenter" under

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema