A A A

Spørsmål og svar

Hvilken hjelp kan jeg få fra PPT?

PPT utreder enkelt individ ift lærevansker/utviklingsvansker og bistår i tilrettelegging av opplæringa i skole og barnehage. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med PPT?

Du kommer i kontakt med PPT gjennom skole eller barnehage.