A A A

Spørsmål og svar

Hvordan kommer jeg i kontakt med helsesøster på skolen?

Helsesøster har tilstedeværelse på alle skoler på faste dager. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med Helsestasjonen for mitt barn?

Etter fødsel sendes barnets epikrise fra fødeinstitusjon til helsesøster. Familien kontaktes av helsesøster for videre oppfølging.