A A A

Spørsmål og svar

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke sin kommune om å få støttekontakt.

Er det mulig å få avlastningsopphold på kort varsel?

Da det er begrenset med avlastningsplasser vil det som regel være vanskelig å finne ledig avlastningsplass i løpet av få dager. 

 

Hvor langt kan avlastningsoppholdet være?

Vanligvis 1- 2 uker av gangen, men det er også mulig å ha for enkeltdager.

 

Hvordan kan en få avlastningsopphold?

Dersom du mottar hjemmesykepleie kan du ta kontakt med hjemmesykepleien på din sone.