A A A

Spørsmål og svar

Hvilke aktiviteter er det på sykehjemmet?

Det er faste aktiviteter ved sykehjemmene. 

 

Hvor ofte er det lege ved sykehjemmet?

Tilsynslege er som hovedregel 1 gang pr uke ved sykehjemmet. 

Kontanter og oppbevaring av penger

Lommepenger til den enkelte kan oppbevares ved sykehjemmet. 

Hvordan ivaretas private klær?

Brukers  tøy må være merket ved innkomst.

Ved flytting over på langtidsplass, kan man ønske sykehjem?

Dette kan eventuellt prøves og etterkommes, men det er ikke alltid mulig.