A A A

Spørsmål og svar

Jeg er plaget av støy, hva kan kommunen gjøre?

Det eksisterer mange støykilder som kan skape konflikt. Enkelte støykonflikter kan være sammensatte og svært vanskelige å løse, selv om støy er hjemlet i flere lovverk og mange forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige. 

Problemer med inneklimaet, hva kan gjøres?

Med inneklima menes temperatur, luftkvalitet, støy og klang, lys og stråling og ergonomiske forhold. Godt inneklima er viktig i alle typer bygg. Fuktskader og forekomst av muggsoppvekst i innemiljøer har i de senere år blitt vektlagt som risikofaktorer i arbeidet med å forebygge inneluftrelaterte helseplager.

Hvordan måler jeg Radon?

Det er krav til radonmålinger ved utleieboliger samt skoler og barnehager. Radon bør måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april.