A A A

Spørsmål og svar

Når starter 10-toppers turene?

Alta 10-toppers, med merkede stier, er tilgjengelig i sommerhalvåret, ca. 5. juni til 15. oktober. 

Kan jeg brenne bål i naturen?

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det.