A A A

Spørsmål og svar

Barnet mitt har feber. Hva kan jeg gjøre?

Barn har feber når den er målt over 37.5 i endetarmen på morgenen, eller over 38 på kvelden. Feber i seg selv er ufarlig, og den økte temperaturen er en del av kroppens forsvar mot infeksjoner. Det er viktig å gi tilstrekkelig med væske for å forebygge uttørring, og det er vanligvis ikke nødvendig å gi febernedsettende medikamenter før feberen har steget til over 39.

Barnet mitt har øyebetennelse. Hva kan jeg gjøre?

I første omgang vaskes og renses øyet fritt for puss flere ganger daglig ved hjelp av rent vann. Husk god håndhygiene. 

Barnet mitt har øresmerter. Hva kan jeg gjøre?

Gi smertestillende, paracet ( 5 mg/ kg inntil 4 ganger daglig) eller ibuprofen. Høyt hodeleie under søvn. Nesespray eller nesedråper beregnet for barn.

Når kan jeg be om å få ambulansen til å hente meg?

For å få ambulanse må tilstanden være slik at du ikke kan klare å komme deg til legevakten på egenhånd eller ved hjelp av pårørende/ drosje. 

Finnes det tannlege tilgjengelig ved akutt behov for tannlegehjelp?

Nei, dessverre. Du må lete i telefonkatalogen for å finne de aktuelle tannlegene i Alta for deretter å ringe han eller hun privat. Mange av dem er villig til å hjelpe, selv om det er utenfor arbeidstiden. 

Hva bør jeg ta med meg til legevakten?

Du bør ta med oversikt over hvilke medisiner du bruker og eventuelt pakke en lett bagasje i tilfelle du blir innlagt på sykehus. 

Må jeg betale på legevakten?

Ja, det må du. Dersom du har frikort dekkes legekonsultasjonen av denne. Betaling for utstyr kommer utenom. 

Er det lang ventetid?

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse.
 

Kan jeg fornye resepten min på legevakten, eller forlenge sykemeldingen?

Legevakten skriver bare ut resepter som gjelder den akutte behandlingen. Ved tungtveiende medisinske grunner, og for en kort periode kan legevakten sykemelde. 

Tar legevakten røntgen?

Vi har mulighet for å ta røntgen ved spesialistpoliklinikken på dagtid i ukedager mellom 08.00 og 15.00 dersom det dreier seg om øyeblikkelig hjelp. 

Hvordan kan jeg bytte fastlege?

Du kan finne/ bytte fastlege her: www.helfo.no

Hvem kan bruke det kommunale labratoriet?

Tilbudet på kommunal lab er for pasienter som er henvist fra helseinstitusjoner og andre aktører vi har avtale med.

Når får jeg svar på prøvene som tas, og kommer de fra kommunal lab?

Prøvesvar kommer direkte til den som har rekvirert prøven.