A A A

Spørsmål og svar

Hvem kan få ergoterapi?

Tjenesten gir tilbud til brukere med nedsatt eller fare for nedsatt funksjonsevne, der målet er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. 

Hvem kan få fysioterapi?

Fysioterapitjenesten gjelder for både barn, voksne og eldre i alle aldre, uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon, går i barnehage eller på skole.

Hva forventes av meg ved oppfølging av fysioterapeut?

For best mulig effekt av behandling og for å fremme helse og mestring kreves det aktiv deltakelse og ansvar fra deg og/eller din kontaktperson. 

Må jeg betale for fysioterapi?

Fra 01.02.2017 må det betales egenandel for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år eller personer med dokumentert yrkesskade skal ikke betale egenandel. 

Hva kan en tekniker hjelpe med og hvor raskt?

Ergo- og fysioterapitjenesten har 2 teknikere ansatt i 100% stilling. De er ansvarlig for montering, reparasjoner og vedlikehold av hjelpemidler levert av NAV for hele Alta kommune. 

Er dere tilknyttet Opptreningssenteret i Finnmark (OiF)?

Ergo- og fysioterapitjenesten er den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten, og hører inn under primær-/kommunalhelsetjenesten. Opptreningssentret i Finnmark hører inn under spesialisthelsetjenesten og er en adskilt helsetjeneste.