A A A

Spørsmål og svar

Hvordan søker jeg om permisjon fra undervisning?

Se Permisjon fra grunnskoleopplæring i Tjenestebeskrivelser under.

Hvordan søker jeg om skoleskyss?

I Finnmark har følgende elever krav på fri skoleskyss: