A A A

Spørsmål og svar

Hvor finner jeg barnehageruta?

Barnehageåret starter i august i uke 33. Kommunalleder for oppvekst og kultur fastsetter oppstartdato i forbindelse med utarbeiding av barnehageruta.

Hvordan søke barnehageplass?

På barnehageportalen kan du se informasjon om alle barnehagene, og med egen innlogging kan du følge status på din søknad. Det er ikke nødvendig å være innlogget for å sende inn en søknad.

Hvordan søke om redusert foreldrebetaling?

Det er Alta kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for både kommunale og private barnehager. 

Hva koster en barnehageplass?

Foreldre med barn i kommunale barnehager skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale barnehagene.