A A A

Spørsmål og svar

Hva er tuberkulosekontroll?

Tuberkulosekontrollen er en lovpålagt undersøkelse for personer som kommer fra høyendemisk område, hvilke land det gjelder fastsettes etter anbefalinger fra WHO.og folkehelseinstituttet.