Ta kontakt med kommunen og fortell om planene før 14. februar

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordning for lokale kulturbygg på vegne av Kulturdepartementet. Muligheter for å søke på inntil 2 million kroner i tilskudd.

Tidsplan

  • Kom med innspill før 14. februar. Innspillet må inneholde: hvem søker, lokalisering, total kostnad, finansiering, plan for drift/vedlikehold, byggestart, begrunnelse. Send i en epost til postmottak@alta.kommune.no
  • Prioriteringene av innspillene blir behandlet politisk i hovedutvalget for oppvekst og kultur 8. mars
  • Blir prosjektet med på kommunens prioriteringsliste, er fristen for søknaden 15. mars
  • Alta kommune videresender søknaden til fylkeskommunen innen 1. april.

Hva kan det søkes om tilskudd til:

  • Nybygg eller rehabilitering av kulturhus, flerbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur slik som bibliotek, kino, bygg for museum eller andre kulturvern tiltak. Det kan også søkes til scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for billedkunst. Det er i utgangspunktet kun eier av bygget som kan søke om tilskudd.
  • Alle som har planer om slike bygg må ta kontakt med Alta kommune kulturvirksomheten ved Aase-Kristin H. Abrahamsen, tlf 78 45 53 82/419 04 276 eller aaab@alta.kommune.no  før 14. februar, helst så snart som mulig. Ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen, vi hjelper og veileder søkeren.

 

Mer informasjon hos Troms og Finnmark fylkeskommune