A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  For veiledning ta kontakt med kultursektoren ved Aase-Kristin H. Abrahamsen. Søker må ta kontakt med kommunen for å kunne søke.

  Skjema

  Søknaden sendes elektronisk. www.idrettsanlegg.no

  Søknadsfrist

  1. februar

  Søknaden sendes til

  Elektronisk gjennom www.idrettsanlegg.no

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknadene sendes fra kommunen til Finnmarks fylkeskommune innen 1. mars. Det er Finnmark fylkeskommune som behandler søknadene.

  Klagemulighet

  Vedtaket kan påklages til Finnmark fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelingen, Fylkeshuset, 9815 Vadsø. Innen 3 uker.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Kulturvirksomheten
  Telefon:90081680
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus

  Kontaktpersoner

  Navn:Aase-Kristin Abrahamsen
  Tittel:Førstekonsulent
  Telefon:78455382
  Mobil:41904276
  Epost:aase-kristin.abrahamsen@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-01