A A A

Søknadfrist dispensasjon

skuter_520x293
07. mars 2016 - 22. mars 2016

Søknadsfrist for dispensasjon til påske er torsdag 10.3.

For å være sikker på at din søknad om dispensasjon om motorferdsel i utmark skal bli behandlet før påske, er søknadsfristen satt til torsdag 10.3. Søknader som er innsendt oss etter 10.3 kan ikke forvente seg svar før påsken.

Skjema