A A A

Søknader på startlån og tilskudd 2014 - når kan man forvente svar?

Bolig+sosial

Det er stor pågang og etterspørsel på Startlån. Alle lånesøknader blir forhåndsbehandlet etterhvert som de kommer inn til Alta kommune, men søkerne vil ikke motta svar før kommunen har mottatt utlånsmidler fra Husbanken. Siste informasjon fra Husbanken er at de er igang med fordeling av utlånsmidler til kommunene.

Søknadene vil bli behandlet ut fra vedtatte retningslinjer og behovsprøving og ikke etter ”først til mølla prinsippet”

Søknader m/ vedlegg sendes Alta kommune v/ avd. for utlån og tomter, Postboks 1403, 9506 Alta eller leveres i resepsjonen på Alta Rådhus. Søknadsskjema og retningslinjer kan hentes i resepsjonen eller tas ut på Husbanken sine nettsider www.husbanken.no under søknadsskjemaer.

Retningslinjer for startlån i Alta kommune ligger her.

De som ønsker å ha timeavtale med økonomisk gjennomgang, kan bestille time på tlf. 78 45 50 00

 

Skjema