A A A

Søk tilskudd til merking og gradering av stier og turløyper i Finnmark

Info

Søknadsfrist: 15. februar

I ett spleiselag mellom FeFo, Gjensidigestiftelsen, Finnmark fylkeskommune vil vi bidra til tilrettelegging av friluftsliv. Pengene skal benyttes til skilting og gradering av lokale løyper i bolig-nærområder i hele Finnmark. Nå ønsker vi at kommunene koordinerer arbeidet med merking av turløyper.
 
Søknadsfristen er 15. februar.

Skjema