– Det er en skole som tenker litt annerledes og som skal gi elevene det de trenger for å komme videre i livet, sier rektor på LOM, Magne Medlie.

Han og de ansatte på kompetansesenteret jobber hver dag med å bygge opp elevene slik at de har selvtilliten til å vise hva de kan. Lise Berg er kontaktlærer. Hun slutta i jobben i Troms for å flytte til Alta og jobbe på kompetansesenteret.

– Vi har elever som vil lære og som vil gå på skolen, men som kanskje trenger tettere oppfølging av oss lærere. Det viktigste fundamentet vi har er tillit og trygghet. Så vi jobber mye med å skape gode relasjoner innad i elevgruppen og mellom oss voksne og barna.

 

Kreativ skoledag

På LOM bruker de kreativitet og håndverk aktivt i skolehverdagen. Og selv om de syr luhkka, så er det ikke bare kunst og håndverk som står på timeplanen.

– Vi jobber med å dra veksler mellom fagene. Skrives det en oppgave i samfunnsfag, så får eleven også karakter i norsk skriftlig, forteller Berg. Hun mener at de praktiske fagene er vel så viktig som de teoretiske fagene.

– Jeg mener at alle har behov for å skape noe. Det å bruke hendene, hodet og kreativiteten er viktig. Både for å samle overskudd og for å greie den mer teoretiske delen av skolehverdagen.

Elevene drar på kanotur, akebakken, kjører naturfagsopplæring ute og mye mer. Inne på skolen får de muligheten til å sy, de har en liten sløydsal og andre kreative oppgaver.

Fast på timeplanen står også felles frokost eller lunsj. Og her bidrar elevene når det skal dekkes på og ryddes opp.

– Det er flott ungdom som har mye kunnskap, så er det vår oppgave å finne styrkene i den enkelte slik at de får lov å vise det, påpeker Berg.

– Vi er en skole som tar sikte på å gi elevene en god kompetanse til å fullføre videregående skole.

Søk skoleplass nå

Skolen har de samme fagkravene som alle andre skoler, men lærerne prøver å tilnærme seg dem på en annen måte. En måte som gir elevene større glede i skolearbeidet.

Det er ledige elevplasser for ungdomsskoleelever på LOM Kompetansesenter kommende skoleår og har du som foresatt ønske om at ditt barn skal gå på skolen, så ta kontakt med ditt barns kontaktlærer for å sette i gang søknadsprosessen.

For spørsmål om skolen:

Rektor: Magne Medlie
Telefon kontor: 78 45 56 22
Epost: magne.medlie@alta.kommune.no

Her kan du lese mer om skolen