A A A

Snøskred traff oppdrettsanlegg

Kartutsnitt av området Davatluft

Lokaliteten Davatluft ved Stjernøya i Alta kommune ble truffet av snøskred mandag formddag.

Grieg Seafood Finnmark er så langt ferdig med å undersøke de fire merdene som ble sterkest påvirket av snørasene, skriver de i en melding til Alta kommune. Nøtene på disse merdene er uten hull. Vi kan slå fast at det ikke har vært store rømminger fra disse merdene, men kan ikke utelukke at enkeltfisk som har svømt helt i overflaten har blitt skylt over merdkanten da skredet slo inn over merdene. Det er så langt gjenfanget en fisk i gjenfangstgarnene.

Arbeidet med å sjekke de resterende merdene for hull, sjekke og bytte ut fortøyninger der det er nødvendig, røkte gjenfangstgarnene og rydde opp i anlegget fortsetter tirsdag. Både røktebåter, servicebåter og innleid mannskap jobber med dette.  

Anlegget har omlag 1,2 millioner fisk med en snittstørrelse på 3,7 kilo. Fisken er frisk og har ikke ILA, melder selskapet.

 

Uavklart situasjon mandag

Mandag formiddag meldte Grieg Seafood om snøskred som traff deres lokalitet davatluft like utenfor Stjernøya. Lenge var det uklart om lokaliteten hadde tatt skade av raset, men det ble fort utelukket personskader.

Fiskeridirektoratets fartøy «Eir», omdirigerte til lokaliteten. Fartøyet var utstyrt med drone, som kunne benyttes til inspeksjon ved behov, skrev de i en pressemelding på hjemmesiden. Fartøyet var forventet å ankomme Davatluft cirka 16.30 mandag ettermiddag.

Fiskeridirektoratet mottok, rutinemessig, rømningsmelding fra Grieg Seafood Finnmark.

– Vi er orientert om at et lokalt konsulentfirma skal vurdere hvorvidt det er trygt å bevege seg ved anlegget. Når dette er avklart vil vi, i dialog med Grieg Seafood Finnmark, gjennomføre tilsyn ved lokaliteten, sa Otto Andreassen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Nord i pressemeldingen.

Denne saken er sist oppdatert tirsdag 16. februar klokken 13.00 med ny informasjon fra Grieg Seafood.

Skjema