A A A

Snølast på tak

snø på hustak

Mye snø på taket kan resultere i store skader. Vårt generelle råd er derfor å følge med på taket om vinteren og måke dette i tide.

Dimensjonert snølast for bygninger i Alta kommune varier fra 150 kg/m2 opptil 450 kg/m2 avhengig av når bygget er oppført. Skulle det oppstå skader på bygninger som følge av for mye snø på taket er det ikke sikkert man får dekket skadene på hus/hytte forsikringen. 

Av tabell nedenfor fremgår kritisk snødybde på taket.

sne på tak

Tabellen nedenfor angir kritisk snødybde på taket. Når snødybden overstiger tabellverdiene, bør måking iverksettes, for å ha en tilfredsstillende sikkerhet mot brudd, inklusive sikkerhet mot ytterligere store snøfall senere.

tabell snøtype

For ytterliggere informasjon, se: https://dibk.no/globalassets/klimatilpasning/publikasjoner/rad-om-sno-pa-tak.pdf

Skjema